Vrijmetselaarsloge Fides Mutua

Bloemendalstraat 11

In dit 16de-eeuwse pand vonden de vrijmetselaars in 1867 onderdak. De loge is al meer dan 200 jaar actief in Zwolle en op Open Monumentendag wordt de bezoeker een kijkje achter de schermen gegund.