Provinciehuis

Luttenbergstraat 2

In de jaren 1960 door het bekende bureau Duintjer, lstha, Kramer en Van Willigen ontworpen provincíehuis, voltooid in 1971. Voorbeeld van grootschalige en representatieve functionalístische kantoorbouw met hoog- en laagbouwaccenten. Prominente ligging op de kop van het park De Wezenlanden. Zorgvuldige detaillering. Belangrijk ontwerp in het oeuvre van de landelijk vooraanstaande archítect Duintjer. Architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van groot belang. Een in het ontwerp opgenomen poort fungeert als verbinding van stad naar park.