De Witte Klavervier

Koestraat 33

Vroeg 17de eeuwse trapgevel versierd met gesmede gevelankers. In dit diepe pand was tussen 1651 en 1752 brouwerij “De Witte Klavervier” gevestigd.