De Keizerskroon

Kamperstraat 12

Door generaal en graaf Van Rechteren en zijn vrouw baronesse Van Lintelo, circa 1745 ingrijpend verbouwd. Hun alliantiewapen met krijgsattributen in zandsteen staat boven de entree. Van 1835 tot 1929 hotel De Keizerskroon.