Steenpoort

Buitenkant

In 1488 gebouwde stadspoort aan St. Joris gewijd met in oorlogstijd een bezetting van 10 man. In 1846 is de poort grotendeels afgebroken.