Hoofdwacht

Grote Markt 20

De hoofdwacht is in 1614 gebouwd. Het is de voormalige wachtruimte voor het garnizoen en de burgerwacht. Het onderkomen vermoedelijk een ontwerp van Thomas Berentz. In brasserie ‘In de hoofdwacht’ ligt een glazen plaat over dieper liggende funderingen die toebehoord zouden kunnen hebben aan een sacristie of een bibliotheek waarover een bron van 1442 verhaalt. Maar het is niet duidelijk of dit aan de west- of oostzijde van het Noorderportaal lag.